Peloton Training Schaffen Belgium  

Organisatie

 

Het PL Training

(This text in English)  

 

Het  Peloton Training (Pl Trg) maakt deel uit van het Trainingscentrum voor Parachutisten (TrgC Para) en is gekazerneerd in Schaffen, een deelgemeente van Diest.

(Klik om te vergroten)            

Gastenboek
Blog
Contact

   © PLTraining 

 

 

 

Het maakt samen met het Peloton Luchtbevoorrading (Pl RavAir), het Peloton Pathfinder (Pl PF) en de MAOT (Mobile Air Operations Team) deel uit van de Parachutage Compagnie (Pchage Cie).

 

Het Peloton zelf bestaat uit 21 despatchers (sprongonderrich-ters) en die zijn tewerkgesteld in vijf verschillende cellen.

 

Het commando bestaat uit de OES (Officier d’Entraînement au Saut) en de IES (Instructeur d’Entraînement au saut), kort-om de commandant en zijn adjunct.

 

 

 

 

 

 

De Cel AO (automatische opening) is de grootste cel en daar zwaait de cursusoverste (KO) de plak. Deze cel is verantwoordelijk voor het geven van het A brevet Para (BAP), de verschillende recy-clages AO, het B brevet Para (BBP), het brevet Para Junior, de P3 (jaarlijkse recyclages aan de eenheden Para-Cdo) en voor het uitvoeren van het dagelijkse sprongpro-gramma.

 

Enkel de kandidaten Para-Cdo kunnen zich aanmelden om het A brevet Para (BAP) te volgen. Daarvoor dienen zij acht sprongen uit te voeren, eerst uit de ballon met en zonder aflaatbaar materiaal, zowel tijdens de dag als ’s nachts. Nadien wordt er gesprongen uit de C130 Hercules. Het doel is dat zij op het einde minstens één nachtsprong met aflaatbaar materiaal gedaan hebben met sticks van 30 paps simultaan, de befaamde charette.

 

 

Het B brevet Para (BBP) staat open voor alle militairen van Defensie en daarvoor dienen zij vier dagsprongen zonder materiaal vanuit de ballon te maken.

 

De leerlingen van de Koninklijke Militaire School volgen eveneens dit brevet maar zij maken twee ballon en twee vliegtuigsprongen.

    

Jongeren tussen 16 en 23 jaar kunnen het Para Jr brevet volgen. Daarvoor worden er vier ballonsprongen uitgevoerd.

 

Een P3 is een jaarlijkse recyclageperiode waar een compagnie Para-Cdo de verschillende sprongtechnieken heropfrist en waarbij er operationele sprongen uitgevoerd worden op DZ’s (drop zone) over gans het land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De despatchers die deel uitmaken van de Cel BO (Bevolen Opening; de vrije val)  zijn eveneens jumpmaster AFF (Accelerated Free Fall) en zij zijn verantwoordelijk voor de cursussen HA (High Altitude < 12000Ft) en VHA (Very High Altitude < 25000Ft, deze worden uitgevoerd met zuurstofflessen), de recyclages BO en de onderhouds- en trainingperiodes in België en in het buitenland.

 

Zij geven eveneens de cursus tandemmaster. Deze cursus-sen staan enkel open voor kandidaat despatchers, Rav-Air, Pathfinder en Special Forces.

 

 

 

De Cel DZ (drop zone) op zijn beurt, met zijn twee ODZ (Officier Drop Zone), voert verkenningen uit van de DZ, is verantwoordelijk voor de DZ ploeg (meteo, medische steun en transmissiespecialisten) tijdens de sprong en transport voor de valschermen en/of het personeel na de sprong. Omdat de ODZ over de actuele meteo beschikt op de plaats van de sprong, heeft hij het allerlaatste woord of de sprong al dan niet doorgaat.

 

De Cursus Despatcher met zijn twee onderrichters verzorgen de jaarlijkse cursus. De kandidaat despatchers worden gedurende zes maanden klaargestoomd om onderrichter AO en afzetter BO te worden.

 

Indien ze slagen mogen ze de despatcherwing dragen en nog een intensieve dropperiode uitvoeren als stagiair, alvorens hun respectievelijke eenheid terug te vervoegen.

 

Luc ROOSE

Kapitein

OES

 

naar boven