Persoonlijk initiatief

 

De website pelotontraining.be is een volledig onafhankelijk en particulier initiatief. Deze website vertegenwoordigt in geen geval de IRC ParaCommando, noch enige andere militaire of politieke instantie. pelotontraining.be vertegenwoordigt ook geenszins de standpunten van voorgenoemde instanties.

 

Algemeen

 

pelotontraining.be behoudt zich het recht om een gebruiker of gebruikersgroep de toegang tot de informatie op deze website te weigeren of te ontnemen zonder opgave van reden. De op deze website verworven informatie mag onder geen enkel beding doorgegeven worden aan derden. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich er ook toe om enkel online de website te bezoeken en nooit zichzelf of anderen ertoe aan te zetten deze website te downloaden en offline/lokaal te surfen.

 

Gegevens

 

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende informatie. De gegeven informatie is niet geldend zonder bevestiging van defensie. De webmaster of andere leden van het beheerteam kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende informatie.

 

Copyright

 

NIETS van deze website mag worden gebruikt zonder UITDRUKKELIJKE SCHRIFTELIJKE toestemming van het Peloton Training te Schaffen.